Fajr
{{ prayertimes.Fajr }}
Solopp
{{ prayertimes.Solopp }}
Dohr
{{ prayertimes.Dohr }}
Asr
{{ prayertimes.Asr }}
Maghrib
{{ prayertimes.Maghrib }}
Isha
{{ prayertimes.Isha }}

Dagens situasjon

 

Masjid Attaouba – Marokkansk Trossamfunn består per 01.01.2016 av 3409 medlemmer.

Slik ovennevnte informasjon sikter til er Masjid Attaouba – Marokkansk Trossamfunn et resultat av velvilje og dugnadsinnsats fra flere brødre og søstre som arbeidet hardt for å skape den organisasjon vi alle er del av i dag. Noen har bidratt økonomisk eller sin fagkunnskap og andre med sin tid. Måtte Allah (SWT) takke alle og enhver av disse.

Det faktum at første generasjon marokkanere har maktet å bygge og forme denne organisasjonen slik den er i dag, må våre fremtidige generasjon påse og videreutvikle den.
Organisasjonen er dynamisk og vi er åpne for all positiv initiativ som kan komme alle tilgode.

Vi - som første generasjon - opplever at det ble rettet negativ kritikk imot oss uten alternative forslag. Vi erkjenner at vi har av og til har feilet, og at det kan være behov for flere ulike aktiviteter. Det er ingen mangel på plass, tid eller vilje, men dessverre er det begrensning i ressurser som setter grenser.

Personer som har tid og kapasitet bør derfor oppmuntre våre ungdommer til å arrangere og ta del i aktiviteter. La det være klart at ingen har henvendt seg til styret med forslag. Det er vanskelig for styret å gjøre noe med saken når det kun er kritikk og ingen konkrete forslag eller idéer om eventuelle arrangementer vi kan støtte. Vi alle kan bli flinkere til å oppmuntre og motivere til å fremme idéer og forslag til aktiviteter.

I dag er vi takknemlig overfor første generasjon som klarte å organisere norsk-marokkanere under den nåværende organisasjonen Masjid Attaouba–Marokkansk Trossamfunn.
Enhver som ønsker å komme i kontakt med marokkanere i Norge kan henvende seg til oss.

Flere har blitt kjent gjennom organisasjonen og det har blitt dannet flere gunstige nettverk. Mange har blitt gift her, mottatt støtte, arrangert seremonier - enten det har vært tale om dåp, bryllup eller begravelse. Viktigheten av å bli organisert og registrere seg som medlemmer blir desto større. Det er på det rene at behovet for å kontakte organisasjonen i forbindelse med en eller annen form for tjeneste er absolutt tilstede.

Vår erfaring tilsier at det er flere som aldri trodde de hadde behov for oss ser seg nødt til å henvende seg til oss i forbindelse med noen av disse tjenestene. Vi etterstreber å stille opp for alle uansett hva de måtte trenge hjelp med. Hvis behovet for hjelpen faller utenfor vårt fagområde vil vi hjelpe disse å komme i kontakt med de rette instansene.

Viktigheten av videreutvikling

Første generasjon har jobbet hardt for å få organisasjonen på plass,og arbeidet er ikke perfekt,men de har absolutt dannet et grunnlag vi alle kan bygge videre på.Derfor er det veldig viktig at de unge medlemmer støtter opp en engasjerer seg i videreutviklingen av vår organisasjon.Det er de unge som vil arve den og alle ønsker at den nåværende organisasjon skal vokse enda mer slik at nye aktiviteter kan finne sted.Særlig for våre søstre som må delta og må engasjere seg enda mer.

Vesentligheten av organiseringen er derfor avgjørende for organisasjonens fremtid.Marokkanere må bli registrert i vår organisasjon for før eller siden vil man søke seg til Masjid Attaouba - Marokkansk Trossamfunn i forbindelse med en utfordring vi kan støtte og hjelpe til med.Uten samhold og organisering vil vi alle stå i en svak stilling.

Derfor vil vi oppmuntre alle til å engasjere seg i videreutvikling av vår organisasjon.Denne tilhører alle medlemmer derfor må alle stå ved siden av styret.Dagens styret vil helt sikkert bli avløst av en nytt styre og det samme vil neste der igjen.Den eneste som vil gjenstå er hva morgendagens styre har oppnådd i form av positiv tiltak.Personer vil komme og gå, men Masjid Attaouba - Marokkansk Trossamfunn vil - INSHA A ALLAH - bestå i evigheten.